Provincies betaalden in 2020 ruim € 31 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade