Provincies en kabinet op hoofdlijnen eens over regelgeving stikstof