Provincies en natuurorganisaties: “Juist in tijden van economische wederopbouw investeren in natuur”