Provincies plaatsen geografische data voortaan in Nationaal GeoRegister