Provincies zetten de afhandeling van vergunningaanvragen met verkeer na uitspraak ViA15 zoveel mogelijk voort