Tegemoetkoming mogelijk in Fryslân voor konijn, zwarte kraai, kauw, houtduif, Canadese gans en roek