Tegemoetkomingen in faunaschade gestegen naar 44 miljoen