Uitzondering op de mogelijkheid tot melden via Calculator