Verbeteren van informatievoorziening over vochtcondities met landelijk samengesteld meetnet