Vergoeding faunaschade aan boeren gestegen naar 37 miljoen