Wijs hoofdverantwoordelijke aan voor ontwikkeling informatieproduct