Nieuws Faunazaken

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Provincie Zuid-Holland trekt 6,3 miljoen extra uit voor bescherming weidevogels

De provincie Zuid-Holland trekt 6,3 miljoen euro extra uit voor de bescherming van de weide- en akkervogels in de provincie. De provincie zet naast de bestaande instrumenten ter behoud van de biodiversiteit zoals het beheer van het Natuurnetwerk Nederland en het agrarisch natuurbeheer in op integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbeterplannen.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade aan de slag

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade heeft in haar adviesprogramma bepaald over welke thema’s zij advies wil uitbrengen aan de 12 provincies. Het adviesprogramma is eind 2017 aangeboden aan de bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Wolf in Nederland

Rond de kerstdagen heeft een wolf afkomstig uit Mecklenburg-Vorpommern ons land bezocht. Het dier verblijft momenteel weer in het buitenland.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten