Nieuws Informatiehuis Natuur

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Debat Ruimtelijke ordening 2.0: zorgen voor bruikbare, beschikbare en bestendige data

“Natuur en cultureel erfgoed zijn waarden die, als ze eenmaal verloren gaan moeilijk zijn te herstellen. Waarden die de maatschappij waardevol vindt en de omgeving een identiteit geven”. Een ander belangrijk onderwerp dat als een rode draad door het debat liep was burgerparticipatie, het betrekken van actieve vrijwilligers, bij informatievoorziening over natuur en cultureel erfgoed.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten