Nieuws Monitoring

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Ruim 100.000 ha gruttogebied gemonitord in 2016

In 2016 hebben agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties voor het eerst op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te bepalen. In ruim een derde van de getelde gebieden was het broedsucces in 2016 met zekerheid voldoende om de gruttopopulatie in die gebieden op peil te houden.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Decentralisatie natuurbeleid goed uit de startblokken

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn wordt naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten