Nieuws over natuurwetten en regelgeving

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Stand van zaken invoering Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving op 1 januari 2017 in werking treden. Het nieuwe wettelijke stelsel vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Vogel- en Habitatrichtlijn blijven ongewijzigd

De Europese Commissie gaat de uitvoering van de Europese regels voor natuurbescherming verbeteren. De Vogel- en Habitatrichtlijn blijft ongewijzigd. Bovendien komt er een actieplan dat de verbetering van de uitvoering moet waarborgen.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten