Nieuws Natuur en Landschap

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Riettelers en agrariër beloond voor natuurbeheer

Het belang van particulier natuurbeheer en de hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen in het Natura 2000-programma, stond centraal tijdens het werkbezoek van Gedeputeerde Staten aan De Wieden.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

SNL-applicatie voor de zomer live

BIJ12 heeft de nieuwe SNL-applicatie voor de Informatievoorziening ANLb begin februari functioneel geaccepteerd. Voor de zomer zal het nieuwe systeem live gaan.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Maakt professionalisering ANLb effectiever?

Sinds de invoering van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer ontwikkelen de collectieven zich tot professionele organisaties. Hoe het nu gaat onderzocht Lyda Dik in haar promotieonderzoek bij de WUR.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Aan de slag met het optimalisatieplan

Eind januari heeft BoerenNatuur in drie bijeenkomsten voor agrarische collectieven het startschot gegeven voor de optimalisatieplannen agrarisch natuurbeheer.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

BoerenNatuurdag 2018

De BoerenNatuurdag 2018 is de dag om inspiratie op te doen, te leren, kennis te delen en nieuwe inzichten te verkrijgen over alles wat er speelt bij agrarische collectieven. 
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten