Nieuws Natuur en Landschap

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Rol, positie, bestuurlijke inbedding en financiering OBN, NEM en NDFF

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de rol, positie, bestuurlijke inbedding en financiering van het Kennisnetwerk ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). 
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

NDFF bron van informatie voor onderzoek

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is een onmisbare bron van informatie geweest voor het onderzoek naar biodiversiteit in de Rijndelta.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Het veld in voor de akkervogels

Een veldexcursie over akkervogelbeheer in Flevoland: een spanningsveld tussen voldoende voedsel bieden voor de vogels en onkruiden de baas blijven. Samen zoeken de deelnemers van de collectieven naar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer met een hogere effectiviteit.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten