Nieuws Natuur en Landschap

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Het veld in voor de akkervogels

Een veldexcursie over akkervogelbeheer in Flevoland: een spanningsveld tussen voldoende voedsel bieden voor de vogels en onkruiden de baas blijven. Samen zoeken de deelnemers van de collectieven naar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer met een hogere effectiviteit.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Project ANLb 2.0: optimaliseren uitvoering Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Het project ANLb 2.0 is begin 2017 gestart om de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) te optimaliseren en verder te ontwikkelen. Zodat het agrarisch natuurbeheer leuker en makkelijker wordt. En zodat het beheer bijdraagt aan meer biodiversiteit en soortenrijkdom: meer doelsoorten van internationaal belang in het agrarisch gebied. Dit wordt samen, gebiedsgericht en lerend opgepakt.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Drie ANLb-succesfactoren van Natuurrijk Limburg

In Limburg hebben ze niet stilgezeten sinds de invoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). “Wandelaars zien de veranderingen in het landschap en de deelnemers zijn enthousiast over de eerste resultaten. Eén van de grote succesfactoren is volgens Harm Kossen van collectief Natuurrijk Limburg dat zij samen met de boeren ‘over het hek’ kijken en aansturen op resultaat met inzet van kennis van boer en ecoloog.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten