Provincies beoordelen en beschikken gebiedsaanvragen