Nieuws Voortgangsrapportage Natuur

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Uitvoering Natuurpact ligt op schema

In 2015 is door provincies totaal 1.747 hectare grond verworven of van functie gewijzigd en 3.141 hectare ingericht als natuur. Dat brengt het totale oppervlak sinds 1 januari 2011 door provincies nieuw ingerichte natuur op 28.435 hectare. De uitvoering va het Natuurpact ligt hiermee goed op schema.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Rapport Watervogels in Nederland in 2014/2015

Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft het rapport Watervogels in Nederland in 2014/2015 gepubliceerd. In het nieuwe rapport, dat voorafgaand aan de midwintertelling van 2017 verschijnt, worden de aantallen en seizoenspatronen gepresenteerd en de trends besproken.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten