Nieuws Monitoring PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Nieuwe PAS-monitoringsrapportage stikstof bevestigt dalende trend

De PAS-monitoringsrapportage van het RIVM voorziet tussen 2014 en 2030 een daling in de stikstofemissies. De ontwikkeling van de stikstofdepositie door de jaren heen daalt tot 2030 in totaal met 14 procent. Met name de sectoren van het hoofdwegennet, de landbouwsector en het buitenland dragen bij aan deze daling. De overige sectoren laten een minder gunstig beeld zien. Bron: RIVM.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Nieuwe publieksbrochure PAS

Natuur en economie in balans. Daar streeft het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar. Hoe dat werkt, is te lezen én te zien in een nieuwe publieksbrochure.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

PAS-monitoringsrapportages gepubliceerd

Jaarlijks vindt monitoring van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) plaats om de voortgang en de effecten van het programma in beeld te brengen. Drie PAS monitoringsrapportages zijn op 17 maart gepubliceerd.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Duinen in Noordkop gaan weer stuiven

De Noordduinen tussen Callantsoog en Den Helder gaan weer stuiven. Enkele tientallen vroegere stuifkuilen in het duingebied worden opengelegd. Duinbeheerder Landschap Noord-Holland begint daar eind dit jaar mee. Bron: Noord-Hollands Dagblad.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Leren van elkaar bij uitvoering PAS-herstelmaatregelen

De uitvoering van de herstelmaatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in volle gang. Samenwerking tussen provincie en terreinbeheerder en communicatie met de omgeving zijn de sleutelwoorden voor een succesvolle aanpak. Dat concludeerden provincies en uitvoerende organisaties tijdens een bijeenkomst over lessen uit de praktijk.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS in beweging

Hoe kunnen adviesbureaus helpen bij de uitvoering van de monitoring van het Programma Aanpak Stikstof? Deze vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst voor adviseurs en vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies en terrein beherende organisaties. Met als resultaat: meer zicht op wat de PAS-monitoring in de praktijk met zich meebrengt.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoringsplatform voor PAS in de maak

Begin volgend jaar verschijnen de eerste monitoringrapportages over de voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Om deze informatie zo toegankelijk mogelijk maken, wordt een online platform ontwikkeld. Wat staat er nog meer op stapel om de vinger bij de PAS aan de pols te houden zodat tussentijdse bijsturing mogelijk is?
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten