Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Nationale bijenstrategie door 43 partijen ondertekend

Op maandag 22 januari hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de natuurbeheerorganisaties, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, waterschappen en provincies een Nationale Bijenstrategie ondertekend. Met de nieuwe strategie willen de partners tot een alomvattende aanpak komen om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Impressieverslag Evaluatie Kennisnetwerk OBN gereed

Beleid, beheer en wetenschap werken in het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) samen aan natuurherstel en – beheer. OBN-kennis levert een bijdrage aan de realisatie van natuurbeleid in Nederland.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Provincie Zuid-Holland trekt 6,3 miljoen extra uit voor bescherming weidevogels

De provincie Zuid-Holland trekt 6,3 miljoen euro extra uit voor de bescherming van de weide- en akkervogels in de provincie. De provincie zet naast de bestaande instrumenten ter behoud van de biodiversiteit zoals het beheer van het Natuurnetwerk Nederland en het agrarisch natuurbeheer in op integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbeterplannen.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten