Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Provincie Noord-Holland investeert € 194 miljoen in natuur

Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit zijn onderdelen uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. Daarmee steekt de provincie Noord-Holland ruim €194 miljoen in de natuur. Bron en foto: Provincie Noord-Holland.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Nieuwe PAS-monitoringsrapportage stikstof bevestigt dalende trend

De PAS-monitoringsrapportage van het RIVM voorziet tussen 2014 en 2030 een daling in de stikstofemissies. De ontwikkeling van de stikstofdepositie door de jaren heen daalt tot 2030 in totaal met 14 procent. Met name de sectoren van het hoofdwegennet, de landbouwsector en het buitenland dragen bij aan deze daling. De overige sectoren laten een minder gunstig beeld zien. Bron: RIVM.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

PAS Toezicht en industrie

Ook industriële bedrijven stoten vaak stikstof uit. Als ze dat doen bij een Natura 2000-gebied kan daarvoor en vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nodig zijn. De PAS-Campus organiseerde een bijeenkomst voor vergunningverleners en toezichthouders over wat daarbij komt kijken.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Verbindingsofficier neemt afscheid

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) doet het goed, vanaf de inwerkingtreding in 2015 hebben zich nauwelijks conflicten tussen betrokken partijen voorgedaan. “Het is dan ook tijd om op te stappen”, zegt Verbindingsofficier PAS Meine Bruinsma bij zijn afscheid. Op 1 juli 2017 kwam er officieel een eind aan deze functie.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Vergunningen en meldingen

Actualisatie AERIUS producten toegelicht

De actualisatie van de AERIUS producten AERIUS Calculator, Register en Connect 2016L op 1 september zorgt voor andere resultaten van de depositieberekeningen ten opzichte van de vorige versie (2016).
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten