Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Herziening PAS: meer inzicht in leefgebieden

Met meer inzicht in de leefgebieden van planten en dieren die gevoelig zijn voor stikstof, is nog beter na te gaan hoe we de natuur sterker kunnen maken. Daarom zijn de kaarten van leefgebieden aangevuld en toegevoegd aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De herziening van het PAS ligt vanaf 14 juli tot en met 7 september 2017 ter inzage.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

PAS-Campus Kennisbijeenkomst over tweejaarstermijn PAS-vergunningen

Komend najaar  loopt voor de eerste vergunningen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) de tweejaarstermijn voor realisatie af. Tijdens de kennisbijeenkomst van de PAS-Campus op 26 juni jl. in Utrecht keken vergunningverleners, toezichthouders en beleidsmedewerkers en juristen gezamenlijk naar wat hierbij komt kijken.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

PAS: Wachten op minder stikstof

“Is de PAS een zege of een onding”? Met deze vraag gaat het artikel ‘PAS: Wachten op meer stikstof’ in het tijdschrift De Levende Natuur van start. Verschillende deskundigen geven in dit artikel hun visie weer op de effecten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de natuur.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Economie en ecologie in harmonie

Midden in Nationaal Park de Weerribben ligt de biologische boerderij Weerribben-Zuivel. Het bedrijf heeft ervoor gekozen zich aan te passen aan de omgeving. Volgens Hester Maij, gedeputeerde van Overijssel is hier goed te zien dat economie en ecologie prima samen kunnen gaan. Dit voorbeeld sluit naadloos aan op de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waar zij voor de 12 provincies portefeuillehouder van is. VIDEO

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Stikstof: teveel van het goede

Stikstof is een bron van leven omdat het prima werkt als voedingstof voor planten maar tegelijkertijd bedreigt stikstof ook natuur. Hoe zit dat? Onderzoeker Roland Bobbink, legt uit wat de verstikkende kant van stikstof is, hoe dit uitpakt voor de biodiversiteit en wat we kunnen doen om kwetsbare natuur sterker te maken. VIDEO
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Van schillenboer naar recycle-specialist

Zeventig jaar geleden haalde de grondlegger van het bedrijf Recyfood Productie met paard en wagen schillen op voor veevoer. Daaruit groeide een voedselrecyclingonderneming met vestigingen in Nederland en België. Het bedrijf staat voor duurzaamheid en innovatie. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook zorgen voor minder stikstof. VIDEO

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Vergunningen en meldingen

Programma Aanpak Stikstof wordt gedeeltelijk herzien

De bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betrokken bevoegde gezagen – het Rijk en de 12 provincies – hebben besloten om het programma gedeeltelijk te actualiseren. Als gevolg daarvan kan er vanaf vandaag tot 1 september, niet gewerkt worden met AERIUS Register. Tevens kunnen vanaf vandaag (21 juni om 19.00 uur) geen meldingen meer worden ingediend via het rekenmodel AERIUS Calculator.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Wettelijk kader

Kamerbrief over uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft op 17 mei 2017 twee verwijzingsuitspraken gedaan in enkele pilotzaken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en in enkele procedures over de algemene vrijstelling van de Natura 2000-vergunningsplicht voor het weiden van vee en gebruik van meststoffen in de buurt van Natura 2000-gebieden.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten