Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

PAS-Campus

PAS-Campus voor kennis in de praktijk

Kennis uitwisselen, daar blijkt in de dagelijkse praktijk van de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) behoefte aan te zijn. De PAS-Campus organiseert daarom het komende jaar een aantal bijeenkomsten waarin kennis verdiepen en delen centraal staan. En er staat nog meer op stapel.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Nieuwe publieksbrochure PAS

Natuur en economie in balans. Daar streeft het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar. Hoe dat werkt, is te lezen én te zien in een nieuwe publieksbrochure.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Programmasecretaris PAS actief

Inga Peerlings-Vos is per 1 februari programmasecretaris van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Zij werkt graag mee aan een programma waarin de balans tussen economie en ecologie centraal staat. “Door het PAS, kijk ik met andere ogen naar het Savelsbos waar ik regelmatig kom. Economische ontwikkeling is belangrijk, maar sterke natuur ook.”
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Ontwikkelingen rondom het PAS

17 Maart is een mijlpaal voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op deze dag is de inwerkingtreding van de partiële herziening van het PAS, de release van de geactualiseerde AERIUS modules en de publicatie van de PAS-monitoringsrapportages.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Herziening PAS leidt tot wijzigingen in depositie- en ontwikkelingsruimte

Op 17 maart 2017 is de partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In deze herziening is de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in een aantal PAS-gebieden gewijzigd. Dit heeft onder andere gevolgen voor het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Hoe dit verschil uitpakt, varieert per PAS-gebied, maar over het algemeen is de ruimte kleiner geworden.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

Meer mogelijk met AERIUS

Met de partiële herziening van het PAS zijn ook de AERIUS-modules geactualiseerd. Gebruikers van het systeem hebben hierdoor bijvoorbeeld meer mogelijkheden om gegevens in te voeren. AERIUS ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

PAS-monitoringsrapportages gepubliceerd

Jaarlijks vindt monitoring van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) plaats om de voortgang en de effecten van het programma in beeld te brengen. Drie PAS monitoringsrapportages zijn op 17 maart gepubliceerd.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

Vier van de vijf AERIUS applicaties tijdelijk niet beschikbaar per 2 maart

Per 2 maart zijn de volgende onderdelen van AERIUS niet beschikbaar: AERIUS Connect, AERIUS Monitor, AERIUS Register, AERIUS Scenario en de meldingenmodule van AERIUS Calculator. AERIUS Calculator blijft wel nog beschikbaar voor het uitvoeren van berekeningen. De openstelling van alle AERIUS modules is gepland op 17 maart om 8.00 uur.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten