Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

Adviseur AERIUS gezocht

Zijn AERIUS, PAS en stikstofdepositie bekende termen voor je? En ben je toe aan een nieuwe functie? BIJ12 is op zoek naar een adviseur AERIUS. Lees voor meer informatie de vacature op de website van BIJ12.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Aanpak stikstof met mergel van A2

In Limburg raakten twee projectleiders van de snelweg A2 en van de Stichting het Limburgse Landschap met elkaar in gesprek. De een zat met een berg mergel na het uitgraven van een tunnel terwijl de ander juist zocht naar mergel voor herstelmaatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ze schudden elkaar de hand en dat komt nu de eiken ten goede.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof: berekende stikstofdepositie daalt

De berekende stikstofdepositie daalt nu en in de toekomst, ook als de ruimte die beschikbaar is voor economische activiteit wordt ingevuld. Dat blijkt uit de Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof van het RIVM. De resultaten zijn in lijn met de prognoses die zijn gemaakt op het moment dat de PAS in werking trad. Bron: RIVM.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

Gebruikers positief over nieuwe functionaliteiten AERIUS Calculator

AERIUS-gebruikers hebben op 7 februari de nieuwe functionaliteiten van AERIUS Calculator getest. De gebruikersacceptatietest (GAT) is bedoeld om nieuwe of gewijzigde functionaliteit te laten beoordelen: doet het wat het zou moeten doen? ‘Ja’, was de conclusie na afloop. ‘Er is geen reden om niet akkoord te gaan’. Bron: AERIUS.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Duinen in Noordkop gaan weer stuiven

De Noordduinen tussen Callantsoog en Den Helder gaan weer stuiven. Enkele tientallen vroegere stuifkuilen in het duingebied worden opengelegd. Duinbeheerder Landschap Noord-Holland begint daar eind dit jaar mee. Bron: Noord-Hollands Dagblad.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Natuurbeleid provincies hand in hand met PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) draagt in belangrijke mate bij aan het positieve effect van het provinciale natuurbeleid op de biodiversiteit. Uit het evaluatieonderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de provincies goed op weg zijn om de natuurdoelen te behalen. Rob Folkert, projectleider van het PBL, legt uit welke rol het PAS daarin speelt.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

Meldingen doen met AERIUS is niet eerder mogelijk dan 1 maart

AERIUS Register en de meldingenmodule van AERIUS Calculator zijn vanaf maandag 23 januari gesloten en komen niet eerder dan 1 maart weer in de lucht. Dit betekent dat er in die periode niet gewerkt kan worden met Register en via Calculator geen meldingen kunnen worden gedaan. Het blijft wel mogelijk berekeningen met Calculator te maken en vergunningen aan te vragen.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Programmamanager PAS koerst op stabiliteit

Maarten Kool is vanaf augustus 2016 programmamanager van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hij staat daarmee aan het roer van een complex programma waarin veel tegengestelde belangen samenkomen. Als ideaal toekomstbeeld ziet hij een stabiele PAS voor zich. “Zoals een meanderende gestaag stromende rivier. Daar werken we naartoe.”
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Wettelijk kader

Wat betekent de nieuwe Wet natuurbescherming voor PAS?

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De gevolgen van de wet voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn beperkt. Maar als u betrokken bent bij economische activiteiten die stikstofdepositie kunnen veroorzaken in een Natura 2000-gebied, moet u wel rekening houden met een paar verschillen.

Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten