Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Plan voor zeldzame natuur aangenomen

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de ministeries van Economische zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben het beheerplan vastgesteld voor de Natura 2000-gebieden de Eilandspolder, de polder Westzaan, het Wormer – en Jisperveld, de Kalverpolder, het Ilperveld, het Varkensland, het Oostzanerveld en Het Twiske. Voor de polder Zeevang golden al nieuwe maatregelen. Bron: Noord-Hollands Dagblad.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Ammoniakemissie bij weidegang

De Programmatische Aanpak Stikstof rekent voor beweiding een ammoniakemissiereductie van 5%. Voorwaarde is dat alle melk- en kalfkoeien minimaal 720 uur per kalenderjaar weiden. In de praktijk bestaat een grote diversiteit aan beweidingsstrategieën. Dat blijkt uit desk research van Wageningen Livestock Research in opdracht van ZuivelNL. Bron: Wageningen University & Research.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Wettelijk kader

PAS-zaken bij Raad van State

De Raad van State heeft op woensdag 30 november en donderdag 1 december 2016 negen zaken behandeld over vergunningen die verleend zijn in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Meer informatie over deze zitting is te vinden op de website van de Raad van State.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Nieuwe Sluis Terneuzen past nu in PAS

De Nieuwe Sluis in Terneuzen zorgt straks voor een betere doorstroming van de scheepvaart. Wat betekent dat voor de uitstoot van stikstof? In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) maakte Rijkswaterstaat een berekening. Maar er bleek een addertje onder het gras te zitten.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

Een geslaagde eerste AERIUS-gebruikersdag

Het AERIUS-team luistert naar gebruikers. Die boodschap van Mark Blomsma, (Provincie Utrecht) zette de toon voor de eerste AERIUS-gebruikersdag op 3 november. 70 AERIUS-gebruikers kwamen naar kasteel Woerden voor een inspirerende en interactieve dag. ‘Heel nuttig’ was de reactie van een deelnemer. En die reactie werd vaker gehoord. Bron: AERIUS.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Leren van elkaar bij uitvoering PAS-herstelmaatregelen

De uitvoering van de herstelmaatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in volle gang. Samenwerking tussen provincie en terreinbeheerder en communicatie met de omgeving zijn de sleutelwoorden voor een succesvolle aanpak. Dat concludeerden provincies en uitvoerende organisaties tijdens een bijeenkomst over lessen uit de praktijk.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Natura 2000-gebied Veluwe: Beheerplan ter inzage

De Veluwe is met ruim 100.000 hectare een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Om de rijke natuur en variatie aan landschappen in stand te houden, is de Veluwe aangewezen als Natura 2000-gebied. Het ontwerp beheerplan voor dit gebied ligt ter inzage van 1 november tot 13 december 2016. Bron: Provincie Gelderland.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Terinzagelegging partiële herziening PAS gestart

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor is geactualiseerd. Omdat de actualisatie doorwerkt in de omvang van de ontwikkelingsruimte die in het programma beschikbaar is gesteld, is een partiële herziening van het PAS nodig. Ook de gebiedsanalyses zijn geactualiseerd.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Wettelijk kader

Raad van State: meldingsbevestiging onder de PAS is geen besluit

De Raad van State heeft woensdag 2 november geoordeeld dat een meldingsbevestiging niet de juridische status van een besluit heeft. Dit oordeel is gegeven in drie meldingszaken, aangespannen door de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB), de vereniging Leefmilieu en Stichting Sirene (en anderen) in verband met meldingen van bedrijven gelegen in de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten