Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

AERIUS wint Computable Award

AERIUS heeft de Computable Award 2016 gewonnen in de categorie beste ICT-project van de overheid. Het RIVM dat nu verantwoordelijk is voor beheer en doorontwikkeling van AERIUS ziet deze prijs als bevestiging van de gekozen aanpak voor nieuwe toepassingen zoals de Omgevingswet. Bron: RIVM.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Wettelijk kader

Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij

De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is op 1 oktober 2016 gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor het aanvragen van Natuurbeschermingswetvergunningen voor stalemissies. Aanvragers moeten de nieuwe gegevens zelf invoeren.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

€ 178 miljoen voor groene projecten in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland investeert in 2017 – 2021 ruim € 178 miljoen in groene projecten. Het gaat om 117 projecten en 8 subsidieregelingen. Deze investering helpt de provincie om haar doelen te bereiken zoals het verbeteren van de biodiversiteit. Dit staat in het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) 2017-2021. Bron: Provincie Noord-Holland.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Een jaar PAS: gebruikers positief over het nieuwe systeem

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken was op 1 juli 2016 precies een jaar in uitvoering. Martijn van Dam, staatssecretaris EZ, heeft een verslag van één jaar PAS in een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Monitoring PAS in beweging

Hoe kunnen adviesbureaus helpen bij de uitvoering van de monitoring van het Programma Aanpak Stikstof? Deze vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst voor adviseurs en vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies en terrein beherende organisaties. Met als resultaat: meer zicht op wat de PAS-monitoring in de praktijk met zich meebrengt.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Proeftuin Veenweiden gaat strijd aan met stikstof

Het agrarische gebied Veenweiden worden maatregelen genomen die moeten leiden tot een betere benutting van stikstof en daarmee minder ammoniak, minder bodemdaling en een verbetering van de waterkwaliteit. Eind juni 2016 was de aftrap, in september volgen meer boeren die mee gaan doen.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

Wijzigingen in AERIUS Connect – Terugblik Connect Café

Op 1 oktober is de release van de nieuwe versie van AERIUS Connect. Gebruikers moeten bestaande scripts voor de Connect API aanpassen om AERIUS Connect te kunnen blijven gebruiken. Tijdens het ConnectCafé van 23 september werd daar uitgebreid op ingegaan. Bron: AERIUS.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

AERIUS genomineerd voor ICT-prijs

Het ICT-project AERIUS is genomineerd voor de Computable Award in de categorie Overheid. Het RIVM is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS. Gebruikers bepalen welk van de genomineerde projecten de award wint. Stemmen kan tot 9 oktober 2016. Bron: RIVM.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten