Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Overlijdensbericht Marly Bloem

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het droevige bericht dat de voormalige directeur van BIJ12 Marly Bloem in de nacht van zaterdag op zondag is overleden.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

Nieuwe instructie AERIUS helpt bij invoer gegevens stikstofemissie

Voor het rekeninstrument AERIUS Calculator is een nieuwe instructie gemaakt. Daarmee is het makkelijker om tot de juiste invoergegevens voor depositieberekeningen te komen. Deze gegevens zijn nodig voor het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Emissiearm boeren in kader van PAS

De landbouwsector werkt aan maatregelen die schonere stallen, efficiënter gebruik van mest en slimmer voeren opleveren. Dat moet in 2030 tot tien kiloton minder ammoniakemissie leiden. Dit is afgesproken in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hoe staat het er na bijna één jaar PAS voor?
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Het PAS-gebied ingaan is leuk en leerzaam

“Veldbezoeken zijn dé manier om eens samen met de natuurbeheerder naar buiten te gaan. Om te zien wat er aan de hand is en de vinger aan de pols te houden. We zouden dit vaker moeten doen!”, aldus Jaap Graveland van Rijkswaterstaat (RWS). Met zijn positieve ervaringen met veldbezoeken bij RWS stond hij aan de wieg van dit onderdeel van monitoring van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Vergunningen en meldingen

Onderbouwing beweiding of opstallen

Een eenvormige en eenvoudige uitvoering is een belangrijke doelstelling van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Aansluitend hierop is er een landelijke lijn voor de onderbouwing van beweiden en opstallen.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Kievitsbloemen teken aan de wand

Herstelmaatregelen kunnen mooie plaatjes opleveren. Bijvoorbeeld bloeiende kievitsbloemen of uitgestrekte blauwgraslanden. Als je die ziet, is dat een goed teken. De provincie Overijssel maakt tijdens de eerste veldbezoeken de balans op: wat is er al zichtbaar van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)?

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

AERIUS Register weer online

AERIUS Register is vanaf 17 mei weer online. De release van AERIUS is succesvol verlopen en er kunnen nu weer meldingen worden gedaan.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Van wit naar grijs duin

In de duinen in de provincie Zuid-Holland is in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heel wat zand afgegraven. Daardoor bloeien er in de duinvalleien nu steeds meer stikstofgevoelige plantjes zoals orchideeën. Mariëlle de Rooij, beleidsmedewerker PAS (provincie Zuid-Holland): “Het PAS biedt kansen en dat moet je ook laten zien.”

Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten