Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Monitoringsplatform voor PAS in de maak

Begin volgend jaar verschijnen de eerste monitoringrapportages over de voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Om deze informatie zo toegankelijk mogelijk maken, wordt een online platform ontwikkeld. Wat staat er nog meer op stapel om de vinger bij de PAS aan de pols te houden zodat tussentijdse bijsturing mogelijk is?
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Helpdesk PAS & AERIUS

Helpdesk voor naadje van de kous

Wie iets wil weten over de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan terecht bij de provincie. Als de provinciemedewerkers er niet uitkomen, kunnen zij contact opnemen met de helpdesk PAS en AERIUS. Age Hellingwerf, beleidsmedewerker bij de provincie Flevoland, doet dat regelmatig zodat hij ervan verzekerd is dat het antwoord helemaal klopt.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

PAS zorgt voor balans tussen natuur en economie

Dirk-Jan Simons, adviseur, pleit voor een herziening van het PAS. Gedeputeerden Hester Maij en Jan Jacob van Dijk laten namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) weten dat hij een te snelle conclusie trekt en voorbij gaat aan het daadwerkelijke doel van de PAS: evenwicht tussen natuur en economische ontwikkeling.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Drie nieuwe vogeleilandjes bij Scherpenisse

Staatsbosbeheer hoopt nog dit jaar drie vogeleilandjes te kunnen aanleggen in de Scherpenissepolder op Tholen. “We hopen dat er visdiefjes, kluten en kokmeeuwen komen”, zegt boswachter Wendy Janse. “Als dan ook de dwergstern zich nog laat zien, doen we helemaal een dansje. Die vogel zit behoorlijk in het gedrang, maar laat zich niet gemakkelijk sturen.” Bron: PZC.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

AmmoniakCheck bijna klaar voor breder gebruik

Proeftuin Natura 2000 werkt aan een verbeterde versie van de AmmoniakCheck aan de hand van de feedback van de deelnemende melkveehouders. Naar verwachting is het instrument medio september klaar voor gebruik door een grotere groep gebruikers. Bron: website Proeftuin Natura 2000.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Grote spreiding in gehalten mestmonsters

Analyses van mestmonsters laten een grote spreiding zien in de hoeveelheid stikstof en fosfaat. Van 2,9 tot 5,0 kilogram stikstof per ton en van 0,9 tot 2,8 kilogram fosfaat per ton. Nadat de mestmonsters zijn gestandaardiseerd blijft er nog een grote spreiding bestaan. Dit blijkt uit onderzoek binnen het praktijknetwerk Waarheen met Ammoniak op Veen. Bron: Verantwoorde Veehouderij.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Oh oh Den Haag…

Het Haagse Westduinpark is een Natura 2000-gebied waar de grens met de stad heel dun is. Dat schuurt nog weleens met de natuurbelangen en dat is goed te zien. Tijdens het veldbezoek in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nemen provincie, gemeente en natuurbeheerders er een kijkje.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Natuur & Milieu zet net als PAS in op samenwerking

Natuur & Milieu is een onafhankelijke milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzame wereld. De organisatie zoekt daarin de samenwerking met andere partijen en kan zich daarom vinden in de programmatische aanpak van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook bij de PAS staat een gezamenlijke aanpak hoog in het vaandel.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Programma Aanpak Stikstof 1 jaar

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bestaat 1 jaar. Het programma blijkt goed in staat te zijn haar doel waar te maken en de combinatie tussen economische ontwikkelingen en een sterke natuur teweeg te brengen. De eerste lessen die zijn geleerd, worden nu ingezet om verbeteringen door te voeren.

Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten