Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

AERIUS

AERIUS Register tijdelijk offline

AERIUS Register is van maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei offline. In deze periode kunnen er geen meldingen worden gedaan. Op 17 mei is de release van AERIUS-producten gereed.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Eerder vergunning nodig voor uitstoot Stikstof Veluwe

Uitbreidingsplannen van bedrijven en agrariërs, die leiden tot een depositie (neerslag) op de Veluwe van meer dan 0,05 mol stikstof dienen een Natuurbeschermingswet (Nb-)vergunning aan te vragen. Eerder was dat nodig bij een neerslag van meer dan 1,0 mol. Deze aanscherping is nodig voor het beschermen van de kwetsbare natuur op de zuid-westhoek van de Veluwe. Bron: Provincie Gelderland.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Provincie pakt door met natuurherstelmaatregelen

Om het stikstofoverschot in de natuur terug te dringen, gaat de provincie Noord-Brabant de komende jaren op grote schaal natuurherstelmaatregelen uitvoeren. Dat gebeurt in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Bron: Provincie Noord-Brabant.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Veel vraag naar ontwikkelingsruimte Lieftinghsbroek

Sinds de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof op 1 juli 2015 zijn er met name door de agrarische sector veel vergunningaanvragen en meldingen in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) gedaan met een stikstofeffect op het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

PAS-Campus

PAS-Campus: samen kennis delen en ontwikkelen

Vorig jaar startte het PAS-bureau met de PAS-Campus met trainingen over de PAS en AERIUS, toegesneden op de werkpraktijk. Het opleidingsaanbod en de reactie daarop vanuit de deelnemers zijn inmiddels geëvalueerd. Dit jaar gaat de PAS-Campus weer van start. Bekeken is waar op dit moment er qua informatie en kennisbehoefte aan is.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Helpdesk PAS & AERIUS

De helpdesk PAS & AERIUS helpt u graag

Hulp nodig bij het werken met het Programma Aanpak Stikstof (PAS)? Of heeft u een vraag over één van de producten van AERIUS? Ga naar de website PAS in uitvoering en vul het helpdeskformulier in. Het helpdeskteam zorgt er dan voor dat u een vakkundig antwoord krijgt. Hoe dat werkt? Een kijkje achter de schermen van de frontoffice.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Invoer gegevens herstelmaatregelen van start

Monitoring moet, stelt het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Want door de vinger aan de pols te houden, kun je laten zien wat er gebeurt en zo nodig bijsturen. Voor het invoeren van gegevens over de voortgang uitvoering van herstelmaatregelen PAS heeft BIJ12 een digitale tool ontwikkeld. Inmiddels zijn de eerste voortgangsgegevens ingevoerd.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Gaat de kwaliteit van de natuur al vooruit?

De neerslag van stikstof kan voor veel plantensoorten een flinke bedreiging zijn. Sommigen zijn daardoor zelfs uit hun natuurlijke omgeving verdwenen. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt stikstofgevoelige vegetatie de kans om terug te keren. Via metingen volgt het programma de vooruitgang.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten