Nieuws over het PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Provincie Noord-Holland investeert € 194 miljoen in natuur

Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit zijn onderdelen uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. Daarmee steekt de provincie Noord-Holland ruim €194 miljoen in de natuur. Bron en foto: Provincie Noord-Holland.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Nieuwe PAS-monitoringsrapportage stikstof bevestigt dalende trend

De PAS-monitoringsrapportage van het RIVM voorziet tussen 2014 en 2030 een daling in de stikstofemissies. De ontwikkeling van de stikstofdepositie door de jaren heen daalt tot 2030 in totaal met 14 procent. Met name de sectoren van het hoofdwegennet, de landbouwsector en het buitenland dragen bij aan deze daling. De overige sectoren laten een minder gunstig beeld zien. Bron: RIVM.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

PAS Toezicht en industrie

Ook industriële bedrijven stoten vaak stikstof uit. Als ze dat doen bij een Natura 2000-gebied kan daarvoor en vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nodig zijn. De PAS-Campus organiseerde een bijeenkomst voor vergunningverleners en toezichthouders over wat daarbij komt kijken.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Verbindingsofficier neemt afscheid

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) doet het goed, vanaf de inwerkingtreding in 2015 hebben zich nauwelijks conflicten tussen betrokken partijen voorgedaan. “Het is dan ook tijd om op te stappen”, zegt Verbindingsofficier PAS Meine Bruinsma bij zijn afscheid. Op 1 juli 2017 kwam er officieel een eind aan deze functie.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Inpassingsplan om natuur te versterken

Aan het begin van de zomer ruikt het Natura 2000-gebied Stelkampsveld naar vanille, want dit is de bloeiperiode van de welriekende nachtorchis. Om deze stikstofgevoelige natuur te behouden, zijn herstelmaatregelen nodig. Daarvoor moet grond beschikbaar komen. Een inpassingsplan is nodig om via de juridische weg de gronden beschikbaar te krijgen.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Europees Hof van Justitie gaat prejudiciële vragen over PAS met voorrang behandelen

Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laten weten dat het de zogenoemde prejudiciële vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met voorrang gaat behandelen. Daarmee komt het Hof van Justitie tegemoet aan het verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak en erkent het Hof van Justitie het belang van een spoedige behandeling van deze zaken.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten