Nieuws PAS-Campus

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Verslag veldexcursie Bargerveen

Op 6 maart 2018 organiseerde de PAS-Campus een veldexcursie naar het Bargerveen om met eigen ogen zien welke herstelmaatregelen hier worden genomen binnen het PAS.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

PAS-Campus voor kennis in de praktijk

Kennis uitwisselen, daar blijkt in de dagelijkse praktijk van de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) behoefte aan te zijn. De PAS-Campus organiseert daarom het komende jaar een aantal bijeenkomsten waarin kennis verdiepen en delen centraal staan. En er staat nog meer op stapel.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

PAS-Campus: samen kennis delen en ontwikkelen

Vorig jaar startte het PAS-bureau met de PAS-Campus met trainingen over de PAS en AERIUS, toegesneden op de werkpraktijk. Het opleidingsaanbod en de reactie daarop vanuit de deelnemers zijn inmiddels geëvalueerd. Dit jaar gaat de PAS-Campus weer van start. Bekeken is waar op dit moment er qua informatie en kennisbehoefte aan is.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Kennisdag ammoniak in de melkveehouderij

Proeftuin Natura 2000 houdt op 30 november een kennisdag over ammoniak in de veehouderij. Deze dag staat in het teken van kosteneffectieve maatregelen waarmee de uitstoot van ammoniak verminderd kan worden.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Incompany-training geslaagd

Omgevingsdiensten, gemeenten en provincies merken dat er bij hun medewerkers behoefte is aan meer kennis over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS-Campus heeft trainingen die specifiek zijn gericht op vergunningverlening, en toezichthouden en handhaving.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

De diepte in met een training over PAS en AERIUS bij PAS-Campus

Twee dagen training over de PAS en AERIUS, wat levert dat nu op? De deelnemers van de PAS Campus training voor adviseurs van initiatiefnemers op 15 en 16 september zijn heel tevreden over de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan. ‘Ik wist al best veel over de PAS en dit geeft bevestiging dat ik goed zit,’ stelt de een. ‘Nu weet ik veel beter aan welke knoppen je kunt draaien in AERIUS,’ aldus een ander.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Training Wabo & de PAS

Wat is de invloed van de PAS bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Deze vraag stond centraal tijdens de eerste training van de PAS-Campus na de zomerstop. In de gesprekken kwam vooral de groeiende noodzaak van samenwerking tussen de verschillende overheidsorganisaties naar voren.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Trainingen PAS-Campus scoren een 8

Deze zomer organiseerde de PAS-Campus de eerste reeks trainingen over de PAS en AERIUS. Meer dan de helft van de deelnemers laat na afloop weten dik tevreden te zijn over de inhoud.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten