A4. Wijziging/uitbreiding van een bestaande activiteit waarvoor reeds een melding is gedaan onder het PAS