A2. Wijziging/uitbreiding van een bestaande activiteit met een Wnb-vergunning verleend vóór de inwerkingtreding van de PAS (1 juli 2015)