Vraag 13. Verandering ten opzichte van meldingsvrije activiteit