Nieuws

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Programma Aanpak Stikstof

Economie en ecologie in harmonie

Midden in Nationaal Park de Weerribben ligt de biologische boerderij Weerribben-Zuivel. Het bedrijf heeft ervoor gekozen zich aan te passen aan de omgeving. Volgens Hester Maij, gedeputeerde van Overijssel is hier goed te zien dat economie en ecologie prima samen kunnen gaan. Dit voorbeeld sluit naadloos aan op de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waar zij voor de 12 provincies portefeuillehouder van is. VIDEO

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Programma Aanpak Stikstof

Stikstof: teveel van het goede

Stikstof is een bron van leven omdat het prima werkt als voedingstof voor planten maar tegelijkertijd bedreigt stikstof ook natuur. Hoe zit dat? Onderzoeker Roland Bobbink, legt uit wat de verstikkende kant van stikstof is, hoe dit uitpakt voor de biodiversiteit en wat we kunnen doen om kwetsbare natuur sterker te maken. VIDEO
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Natuur en Landschap

Als de patrijzen willen profiteren – een praktijkvoorbeeld

Ze waren jaren weggeweest, de patrijzen, maar ze jakkeren weer langs de akkers van akkerbouwer Eric van der Spelt. Met een paar ingrepen in het veld zou een nog hogere populatie van akkervogels mogelijk zijn, denkt hij. Maar dan zou daar meer ruimte voor moeten komen binnen het ANLb en het provinciaal natuurbeleid, aldus van der Spelt.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Programma Aanpak Stikstof

Van schillenboer naar recycle-specialist

Zeventig jaar geleden haalde de grondlegger van het bedrijf Recyfood Productie met paard en wagen schillen op voor veevoer. Daaruit groeide een voedselrecyclingonderneming met vestigingen in Nederland en België. Het bedrijf staat voor duurzaamheid en innovatie. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook zorgen voor minder stikstof. VIDEO

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Programma Aanpak Stikstof

Programma Aanpak Stikstof wordt gedeeltelijk herzien

De bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betrokken bevoegde gezagen – het Rijk en de 12 provincies – hebben besloten om het programma gedeeltelijk te actualiseren. Als gevolg daarvan kan er vanaf vandaag tot 1 september, niet gewerkt worden met AERIUS Register. Tevens kunnen vanaf vandaag (21 juni om 19.00 uur) geen meldingen meer worden ingediend via het rekenmodel AERIUS Calculator.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Natuur en Landschap

Van Dam zet 30 miljoen per jaar extra in voor Brede Weersverzekering en agrarisch natuurbeheer

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken wil jaarlijks 10 miljoen extra uittrekken voor de Brede Weersverzekering en 20 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer. Het geld is afkomstig uit de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat betekent dat boeren ongeveer 4% op hun toeslagrechten gekort worden. LTO Nederland noemt de extra subsidie ‘een sigaar uit eigen doos’.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Programma Aanpak Stikstof

Kamerbrief over uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft op 17 mei 2017 twee verwijzingsuitspraken gedaan in enkele pilotzaken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en in enkele procedures over de algemene vrijstelling van de Natura 2000-vergunningsplicht voor het weiden van vee en gebruik van meststoffen in de buurt van Natura 2000-gebieden.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten