Informatiepunt Stikstof en Natura 2000

Het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 is een kennis-, leer- en informatiecentrum voor burgers, professionals en organisaties op het gebied van stikstof en natuur.

Het Informatiepunt werkt in opdracht van het Rijk en de provincies en ondersteunt de Interprovinciale Programmaorganisatie Landelijk Gebied (IPLG) bij de uitvoering van de doelstellingen uit het programmaplan. Onze Campus geeft trainingen en organiseert kennisbijeenkomsten rond actuele thema’s.

Zoekt u informatie over stikstof, vergunningverlening, AERIUS of Natura 2000? Het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 helpt u verder. Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden op deze website? Neem dan contact op met onze Helpdesk.

Ondersteuning AERIUS gebruikers

Het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 is ook het centrale aanspreekpunt voor AERIUS gebruikers. Heeft u vragen of wensen ten aanzien van het gebruik van AERIUS? Neem dan contact op met onze Helpdesk.

Ook versturen wij ook de nieuwsbrief aan de AERIUS Community. Wilt u deze ontvangen? Meld u aan via onderstaande button:

Aanmelden AERIUS nieuwsbrief
Logo van AERIUS