Faunaschade

De meeste inheemse vogels en zoogdieren zijn in Nederland beschermd. Sommige dieren kunnen echter schade veroorzaken aan landbouwgewassen of vee. Deze schade wordt ook wel ‘faunaschade’ genoemd. Wanneer er sprake is van faunaschade, kan een agrariër in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schade.

Voorkomen van schade

Een agrariër of grondgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen of beperken van faunaschade aan gewassen of landbouwhuisdieren. Om schade te voorkomen kunnen – en moeten soms – preventieve maatregelen genomen worden. Dit zijn in eerste instantie maatregelen met niet-dodelijke middelen. Als daarvoor een ontheffing of vrijstelling is verleend, kunnen ook dodelijke maatregelen genomen worden. Wanneer, ondanks de inzet van deze maatregelen toch schade optreedt, kan een grondgebruiker, onder voorwaarden, een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de schade.

Faunabeleid

Het opstellen van het faunabeleid is een bevoegdheid van de provincies. Faunabeleid is dus niet in alle provincies hetzelfde. BIJ12 voert het beleid namens de provincies uit. Daarnaast ondersteunen wij hen met informatie, kennis en advies over faunaschade. De cijfers en bedragen van de bij BIJ12 gemelde faunaschade worden bijgehouden.

Hulp nodig bij het aanvragen van tegemoetkoming faunaschade?
Mail naar info@mijnfaunazakenbij12.nl of bel 085-4862222 (keuzeoptie 1)

Downloads

Handleiding MijnFaunazaken om iemand te machtigen

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken om iemand te machtigen

Handleiding MijnFaunazaken voor de gemachtigde

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor de gemachtigde

Handleiding MijnFaunazaken voor het selecteren van schadepercelen

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor het selecteren van schadepercelen

Handleiding MijnFaunazaken pachtadministratie

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken pachtadministratie

Handleiding MijnFaunazaken voor het aanvragen van een tegemoetkoming

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor het aanvragen van een tegemoetkoming

Handleiding MijnFaunazaken voor het indienen van een zienswijze op de taxatiebevestiging

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor het indienen van een zienswijze op de taxatiebevestiging

Handleiding MijnFaunazaken – Browser

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken – Browser