Campus

Binnen het Landelijk informatiepunt Stikstof en Natura 2000 richt de Campus zich op het versterken van uitvoering van het gezamenlijke provinciebeleid op het gebied van stikstof en natuur.

Wie zijn we?

De Campus staat voor een lerende aanpak waarin mensen uit beleid, bestuur en uitvoeringspraktijk elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. We bieden hen een dynamische omgeving waar ze kennis en ervaring kunnen halen én brengen.

Dit doen we door kennis en kunde (ook wel ‘de instrumentenkoffer’) te verzamelen en beschikbaar te stellen aan overheidsmedewerkers die werken op dit dossier. Met inzet van experts en ervaringsdeskundigen uit ons netwerk organiseren we kennissessies, netwerkdagen en webinars. Ook ondersteunen we inwerktrajecten en ontwikkelen we cursussen, onder andere via een online leerplatform. We richten ons op actuele thema’s zoals de gebiedsgerichte aanpak, vergunningverlening en het gebruik van AERIUS.

Voor wie we er zijn

De Campus is er in de eerste plaats voor medewerkers van provincies, IPO/BIJ12 en het Rijk, maar ook ondersteunende diensten zoals de omgevingsdiensten van de provincies kunnen bij ons terecht.

Contact

Heeft uw team of afdeling behoefte aan verdiepende kennis over het stikstofdossier? Wilt u een kennissessie organiseren rondom een specifiek thema? Of wilt u uw eigen kennis op dit domein bijspijkeren?

Neem dan contact met ons op via het formulier van de Helpdesk. Samen onderzoeken we uw leervragen en bekijken we de mogelijkheden. Van bestaande programma’s tot een op maat gesneden aanbod.