Toegankelijkheid

Met digitale toegankelijkheid bedoelen we het toegankelijk (bruikbaar) maken van websites, apps en online documenten voor iedereen. Dus ook voor mensen met een functiebeperking.

Toegankelijkheidsverklaring

BIJ12 moet een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website en app waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de toegankelijkheidsverklaring staat in hoeverre de website of app al aan de eisen voldoet. Er staat ook in welke maatregelen de instantie neemt om de toegankelijkheid te verbeteren, inclusief een planning.

Hieronder ziet u de toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die in het beheer zijn van BIJ12:

BIJ12.nl

Status toegankelijkheidslabel van BIJ12. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Publicaties.bij12.nl

Status toegankelijkheidslabel van Publicaties BIJ12. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

NDFF

Status toegankelijkheidslabel van Nationale Databank Flora en Fauna. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Monitorfaunaschade.bij12.nl

Status toegankelijkheidslabel van Monitor Faunaschade BIJ12. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Provincies.pleio.nl

Status toegankelijkheidslabel van Provincies Pleio. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Archeodepot:

Status toegankelijkheidslabel van Archeotdepot. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

MijnFaunazakenBIJ12.nl

Status toegankelijkheidslabel van Mijn Faunazaken BIJ12. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Risicokaart.nl

Status toegankelijkheidslabel van Risicokaart. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Zwemwater.nl

Status toegankelijkheidslabel van Zwemwater. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

NDVH.nl

Status toegankelijkheidslabel van Nationale Databank Vegetatie en Habitat. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

plaza.bij12.nl

Status toegankelijkheidslabel van BIJ12 PLAZA vergadercentrum. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Wolvenmeldpunt

Status toegankelijkheidslabel van Wolvenmeldpunt. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Interprovinciaal Overleg (IPO)

De toegankelijkheidsverklaringen van het IPO zijn te vinden op IPO.nl/toegankelijkheid.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@bij12.nl of bel met 085 – 486 22 22.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • We streven er naar uw verzoek binnen 3 weken af te handelen.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via het klachtenformulier.