AERIUS

AERIUS is het instrument waarmee neerslag (depositie) van stikstof op Natura 2000-gebieden binnen Nederland wordt berekend, gemonitord en geregistreerd. Het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 ondersteunt AERIUS gebruikers bij hun vragen en wensen.

Producten

AERIUS bestaat uit meerdere producten, elk gericht op een specifieke gebruikerstaak:

  1. AERIUS Calculator is de rekenmachine van AERIUS. Hier zijn de functionaliteiten die AERIUS Scenario bood grotendeels in opgenomen.
  2. In AERIUS Register kunnen bevoegde gezagen de stikstofruimte die beschikbaar komt door het treffen van een maatregel reserveren en toedelen aan aanvragen die stikstofruimte vragen. Dat gebeurt via verschillende Stikstofbanken.
  3. AERIUS Monitor geeft informatie over de huidige en verwachte stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden.
  4. AERIUS Connect ondersteunt de directe uitwisseling van gegevens tussen AERIUS en andere IT-systemen, zonder tussenkomst van een gebruikersinterface. Gebruikers kunnen hiermee taken automatiseren.
  5. Met AERIUS Check kunnen ondernemers anoniem nagaan of zij voldoen aan de drempelwaarde voor de regelingen onder de aanpak piekbelasting.

Alle AERIUS producten zijn vrij toegankelijk via de AERIUS website. U vindt hier ook alle handleidingen en instructiedocumenten die u op weg helpen bij het gebruik van deze AERIUS producten.

Ondersteuning AERIUS gebruikers

Het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 is het centrale aanspreekpunt voor AERIUS gebruikers. Heeft u vragen of wensen ten aanzien van het gebruik van AERIUS? Neem dan contact op met onze Helpdesk.

Ook versturen wij ook de nieuwsbrief aan de AERIUS Community. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan aan via onderstaande button:

Aanmelden AERIUS nieuwsbrief