Extern salderen

Stel: u wilt als ondernemer uw bedrijf uitbreiden. Dan mag u, ondanks die uitbreiding, niet meer depositie veroorzaken op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. U kunt dit oplossen door stikstofruimte te gebruiken van een activiteit op een andere locatie die (gedeeltelijk) stopt.

Wat is extern salderen?

Het overnemen van stikstofruimte van een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. Als het niet mogelijk is dit via intern salderen te regelen, dan kunt u dit oplossen door bijvoorbeeld een bedrijf op te kopen van een ondernemer die stopt. U kunt dan de stikstofemissie van dat bedrijf overnemen en daar tot 70% van gebruiken. U lost daarmee het probleem van extra stikstofuitstoot buiten uw project of activiteit op. De overige 30% heeft tot doel om feitelijke depositiestijgingen te voorkomen. Vergunningen waarmee gesaldeerd wordt bevatten nog weleens ruimte die in de praktijk niet meer gebruikt wordt (zogeheten ‘latente ruimte’).

Extern salderen: hoe werkt dat?

Schematische weergave over hoe extern salderen werkt. Zie de uitgeschreven tekst onder deze afbeelding voor een toelichting.

Uitgeschreven tekst

Titel infographic: Extern salderen: hoe werkt dat?

Introductie: U wilt als ondernemer uw bedrijf uitbreiden. Om een natuurvergunning te krijgen mag u niet meer stikstof gaan uitstoten. Als intern salderen geen optie is, kunt u bijvoorbeeld een bedrijf opkopen van een ondernemer die stopt. U kunt dan 70% van de stikstofemissie van dat bedrijf overnemen. U lost het probleem buiten uw eigen bedrijf op: extern salderen

Afbeelding links: er zijn twee bedrijfspanden te zien met een pijl van het ene naar het andere bedrijfspand.
Beschrijving: Saldo-gevers & saldo-ontvangers: het bedrijf dat stopt noemen we saldo-gever. Het bedrijf dat de emissie overneemt noemen we de saldo-ontvanger.

Afbeelding midden: ronde gegevenstabel, waarop 70% ruimte voor stikstof te zien is en 30% ruimte voor de natuur.
Beschrijving: Maximaal 70%: Saldo-ontvangende bedrijven mogen tot 70% van het saldo van de saldo-gever overnemen. De overige 30% van de gerealiseerde capaciteit wordt ingetrokken en komt ten goede aan de natuur.

Afbeelding rechts: Er is een bedrijfspand te zien. Vanuit het bedrijfspand wordt met een pijl gewezen naar de tekst ‘stikstof ruimte’.
Beschrijving: Alleen emissie van gebouwen en installaties die daadwerkelijk zijn gerealiseerd, kunnen worden ingezet voor extern salderen.

Bron: Rijksoverheid

Hoe weet ik hoeveel stikstof mijn bedrijf uitstoot?

U kunt dit berekenen met AERIUS Calculator Deze link opent in een nieuw tabblad (AERIUS.nl). Op de AERIUS pagina van onze website vindt u documentatie om u op weg te helpen, zoals de Instructie Gegevensinvoer.

Vergunningplicht

Bij extern salderen dient u te voldoen aan de Provinciale beleidsregels. Er geldt een vergunningplicht. Zie voor meer informatie over het proces en de stappen bij extern salderen:

Bent u op zoek naar tijdelijke depositie, dan is verleasen mogelijk een optie. Dit is een bijzondere vorm van extern salderen. Lees hier meer informatie over verleasen.

Voorbeelden van extern salderen


Voorbeeld 1: 2 gerealiseerde stallen

De situatie

U wilt uw bedrijf uitbreiden. Een nabijgelegen melkveehouderij stopt en wil hun vergunde emissie verkopen. Dit bedrijf heeft een natuurvergunning voor 2 stallen.

De vergunde capaciteit van de stallen is 100 koeien per stal en de daarbij behorende emissie. Deze 2 stallen zijn ook daadwerkelijk gebouwd. Elke stal bevat op dit moment 80 koeien.

Hoe kan ik extern salderen?

U kunt de emissie van beide stallen overnemen van dit bedrijf. U mag maximaal 70% van hun totale emissie gebruiken. Daarbij wordt de emissie van 100 koeien per stal aangehouden, omdat dat de gerealiseerde capaciteit is. Ongeacht het feit dat er op dat moment 80 koeien per stal in staan.

De vergunning van het stoppende bedrijf wordt ingetrokken.

Voorbeeld 2: 2e stal in aanbouw

De situatie

U wilt uw bedrijf uitbreiden. Een nabijgelegen melkveehouderij stopt en wil hun vergunde emissie verkopen. Dit bedrijf heeft een natuurvergunning voor 2 stallen.

De vergunde capaciteit van de stallen is 100 koeien per stal en de daarbij behorende emissie. Hoewel er een vergunning is voor 2 stallen, is er nog maar 1 stal gebouwd. In deze stal staan 90 koeien. De 2e stal is in aanbouw.

Hoe kan ik extern salderen?

U mag maximaal 70% van hun emissie gebruiken, maar alléén van de stal die al is gebouwd. Daarbij wordt de emissie van 100 koeien aangehouden, omdat dat de gerealiseerde capaciteit is. Ongeacht het feit dat er op dat moment 90 koeien in staan.

De emissie van de 2e stal die nog in aanbouw is, kan niet worden ingezet voor salderen.

De vergunning van het stoppende bedrijf wordt ingetrokken.

Voorbeeld 3: 2 gerealiseerde stallen, 1 als opslagruimte

De situatie

U wilt uw bedrijf uitbreiden. Een nabijgelegen melkveehouderij stopt en wil hun vergunde emissie verkopen. Dit bedrijf heeft een natuurvergunning voor 2 stallen.

De vergunde capaciteit van de stallen is 100 koeien per stal en de daarbij behorende emissie. 1 van de stallen is in gebruik en daar staan 90 koeien in. De andere stal wordt gebruikt als opslagruimte en er staan 50 koeien in.

Hoe kan ik extern salderen?

U kunt de emissie van beide stallen overnemen van dit bedrijf. U mag maximaal 70% van hun totale emissie gebruiken. Daarbij wordt de emissie van 100 koeien per stal aangehouden, omdat dat de gerealiseerde capaciteit is.

De vergunning van het stoppende bedrijf wordt ingetrokken.

Voorbeeld 4: deel van emissie overnemen

De situatie

U wilt uw bedrijf uitbreiden. Een nabijgelegen melkveehouderij stopt met een deel van hun werkzaamheden en wil dit deel van de vergunde emissie verkopen. Dit bedrijf heeft een natuurvergunning voor 2 stallen.

De vergunde capaciteit van de stallen is 100 koeien per stal en de daarbij behorende emissie. Deze 2 stallen zijn ook daadwerkelijk gebouwd. Elke stal bevat op dit moment 80 koeien.

Hoe kan ik extern salderen?

U mag maximaal 70% van de emissie overnemen van de stal die het bedrijf beëindigd. Daarbij wordt de emissie van 100 koeien aangehouden, omdat dat de gerealiseerde capaciteit is. Ongeacht het feit dat er op dat moment 80 koeien in staan.

De vergunning van het (deels) stoppende bedrijf wordt aangepast naar de nieuwe situatie.

Interbestuurlijke afspraken extern salderen

Om te voorkomen dat overheden elkaar verrassen, hebben Rijk en provincies interbestuurlijke afspraken gemaakt over voorgenomen transacties ten behoeve van extern salderen. De interbestuurlijke afspraken zijn vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van 8 juni 2023.