Natuurinformatie

Informatie over uniforme natuurgegevens, natuurapplicaties, monitoring, kennisdocumenten van beschermde soorten en Natura 2000.

Nederlandse Flora en Fauna (NDFF)

De NDFF is een zeer uitgebreide natuurdatabank van Nederland waarin gevalideerde natuurinformatie is opgeslagen met gegevens over Nederlandse Flora en Fauna. Aangesloten partijen kunnen op basis van een abonnement of losse aanvraag, online natuurinformatie kunnen inzien en beheren. De databank geeft informatie over waarnemingen van planten en dieren. In de NDFF worden uitsluitend gevalideerde gegevens beschikbaar gesteld.

In de NDFF zijn meer dan 100 databanken gebundeld. De NDFF wordt dagelijks aangevuld met recente waarnemingen.

Lees verder

OBN Natuurkennis

Het OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken.

Lees verderDeze link opent in een nieuw tabblad

Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR)

De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) zijn door de Europese Unie opgesteld om de biologische biodiversiteit in Europa in stand te houden. In deze richtlijnen wordt aangegeven welke planten en dieren en hun natuurlijke habitats (leefgebieden) beschermd moeten worden door de lidstaten van de Europese Unie. De Vogelrichtlijn (VR) is gericht op in het wild levende vogelsoorten. De Habitatrichtlijn (HR) is gericht op dier- en plantensoorten. De richtlijnen zorgen voor gebieds- en soortenbescherming in Europa.

Lees verder