Wolfwerende afrastering

Landelijk Overleg Wolf

Onder leiding van de onafhankelijk voorzitter dhr. Pieter van Geel is op 25 november 2020 het Landelijk Overleg Wolf (LOW) van start gegaan. Medio 2020 heeft een aantal organisaties de provincies om dit overleg gevraagd, met de wens om gezamenlijk vraagstukken op het gebied van wolvenschade aan te pakken. Provincies trekken graag op met de betrokken organisaties om hun kennis en ervaring te benutten, draagvlak te creëren en gezamenlijk beleid te ontwikkelen.

De onderwerpen die in het LOW aan bod komen gaan over zowel nationale als internationale kwesties (zoals leefgebieden van de wolf en corridors) en kunnen variëren van aanbevelingen doen voor beleidsvorming en kennisuitwisseling tot het samen optrekken bij praktische uitvoering en handelingsprotocollen bij acute problemen.

Deelnemende organisaties

 • LTO Nederland
 • Stichting Beheer Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders
 • Vereniging Gescheperde Schaapskudden
 • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • De 12 Landschappen
 • Federatie Particulier Grondbezit
 • Dierenbescherming
 • Wolf Fencing Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Wageningen Environmental Research
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Interprovinciaal Overleg.
 • BIJ12 voert het secretariaat uit.

BNR Nieuwsradio heeft een vijfdelige podcastserie ‘De kwestie wolf’ gemaakt over de wolf in Nederland. Elke aflevering wordt de aanwezigheid van de wolf vanuit een ander perspectief belicht. Na het beluisteren van deze podcastserie kan jij zelf een positie innemen in het maatschappelijk debat over de wolf. De podcast is gemaakt in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de vereniging van de twaalf samenwerkende provincies, en BIJ12.

Luister naar de podcast
De cover van de podcastserie 'De Kwestie Wolf'