Brede deskundigheid

De ACSG bestaat uit een voorzitter en maximaal zes deskundige leden op het gebied van hydrologie, bodemkunde, landbouw, geotechniek, bouw- en funderingstechniek, natuur- en bosbeheer, bouwrecht en bestuursrecht. Het secretariaat van de commissie, dat is ondergebracht bij BIJ12, verzorgt de technische en administratieve ondersteuning. De adviseurs binnen het secretariaat zijn deskundig op het gebied van grondwaterschade.

Commissieleden

Secretaris en portefeuillehouders

  • M.H. Brugmans-Overes (BIJ12) – secretaris
  • S. Veenstra (provincie Gelderland) – ambtelijk portefeuillehouder secretariaat – namens de Ambtelijke AdviesCommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen
  • A. Mol – bestuurlijk portefeuillehouder commissie – namens de Bestuurlijke AdvicesCommissie Ruimte en Leefomgeving