Uitvoering Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Stichting Certificering SNL

De Stichting Certificering SNL is het onafhankelijk orgaan dat de certificering verzorgt voor de (agrarische) natuurbeheerders. Certificering is een verklaring van de provincie waarmee een natuurbeheerder, gebiedscoördinator agrarisch natuurbeheer of (agrarisch) collectief bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie garandeert. Certificering is voor iedereen die SNL subsidie aanvraagt verplicht. De stichting is in 2011 opgericht door de provincies.

Lees meer informatie op de website van de Stichting Certificering SNL Deze link opent in een nieuw tabblad

Tijdlijn SNL

Subsidiëring via SNL komt tot stand via een samenspel van partijen (met name agrarische natuurverenigingen, gebiedscoördinatoren, terreinbeheerders, provincies en RVO.nl) die alle op bepaalde momenten hun bijdragen leveren. Dat proces wordt weergegeven in de Timeline SNL.

In de timeline staan jaartallen 2014 en 2015, maar de data in de timeline gelden in principe voor elk jaar.