Waarom vormt stikstof een probleem?

Stikstof is een belangrijke bouwstof voor al het leven op aarde. Maar… we hebben er teveel van. En dat komt door onze manier van leven. Want wat in de lucht zit, komt ook in onze bodem terecht. Eigenlijk geven we ons water en onze bodem elke dag veel te veel voedingsstoffen. Uiteindelijk is dat niet gezond. We verliezen hierdoor bijzondere planten en diersoorten. Alle schakels in de keten worden verzwakt, en dat brengt onze gezondheid en leefomgeving in gevaar.

Effecten van teveel stikstof op natuur en mens

Teveel stikstof schaadt niet alleen onze natuur, maar ook onze economie. We lopen tegen grenzen aan. Niet alles kan overal. Er is geen ruimte meer voor nieuwe ontwikkelingen. We zitten met z’n allen dus met een groot probleem.

Video: Waarom vormt stikstof een probleem?

Lees het transcript van deze video

Stikstof is een belangrijke bouwstof voor al het leven op aarde. Maar… we hebben er teveel van. En dat komt door onze manier van leven. Want wat in de lucht zit, komt ook in onze bodem terecht. Eigenlijk geven we ons water en onze bodem elke dag veel te veel voedingsstoffen. Uiteindelijk is dat niet gezond. We verliezen hierdoor bijzondere planten en diersoorten. Alle schakels in de keten worden verzwakt, en dat brengt onze gezondheid en leefomgeving in gevaar.

Teveel stikstof schaadt niet alleen onze natuur, maar ook onze economie. We lopen tegen grenzen aan. Niet alles kan overal. Er is geen ruimte meer voor nieuwe ontwikkelingen. We zitten met z’n allen dus met een groot probleem. Het goede nieuws is, dat we er met z’n allen ook iets aan kunnen doen! Maar iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. We moeten gezamenlijk ons gedrag veranderen. Anders gaan produceren en anders consumeren, een nieuwe richting inslaan. En maatregelen nemen die bijdragen aan een beter milieu, het herstellen en beschermen van de natuur, en een gezonde economie.

Tekst in beeld: Natuurherstel, aankoop van bedrijven en natuurontwikkeling, minder uitstaat, stikstofdepositiebank, energieneutraal, maximum snelheid.
We passen ons aan en zoeken nieuwe oplossingen, zodat we klaar zijn voor de toekomst. Ook de provincies zijn hier actief mee bezig. Situaties en gebieden verschillen van elkaar, en vragen steeds een eigen benadering.

Tekst in beeld: Investeringen in natuur – aanpakken bij bron – monitoren maatregelen – vergunningen afgeven – uitdagingen verbinden

Daarom kiezen ze voor een gebiedsgerichte aanpak. Samen met partners in de regio zoeken ze naar mogelijkheden om ruimte te creëren voor ontwikkeling, de natuur te versterken en de leefbaarheid van gebieden te verbeteren. En wanneer het kan koppelen ze dit aan andere uitdagingen, zoals het bestrijden van verdroging, en het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar dat is nog wel een puzzel. Daarom zoeken we samen naar de mogelijkheden om ruimte te creëren. Want alleen samen kunnen we de natuur, die we op allerlei manieren nodig hebben, in stand houden. Kijk op de website van uw provincie om te zien wat dit voor u gaat betekenen, of kijk op www.aanpakstikstof.nl.

Wanneer er teveel schadelijke stikstofverbindingen in de bodem terecht komen, krijgt stikstof de overhand. Voedingsstoffen als calcium (kalk), magnesium en kalium spoelen uit de bodem weg. Als gevolg hiervan neemt de biodiversiteit af. In een rap tempo verliezen we bijzondere planten en diersoorten. Omdat de natuur de basis is van onze leefomgeving en onze voedselproductie, brengt teveel stikstof op termijn dus ook onze gezondheid en welzijn in gevaar.

Visualisatie van de effecten van teveel stikstof op mens en milieu. Zie de uitgeschreven tekst onder deze afbeelding voor een toelichting.

Uitgeschreven tekst

Titel infographic: Effecten van teveel stikstof op de natuur en mens

Afbeelding toont een landschap waarop de effecten van teveel stikstof in beeld zijn gebracht.
Te veel stikstof zorgt voor slechte luchtkwaliteit, aantasting van de biodiversiteit. Ook verzuurt de bodem door teveel voedingsstoffen waardoor mineralen verdwijnen. Ook is er minder wisselwerking tussen micro organismen in de bodem.

Al die effecten bij elkaar veroorzaken een kettingreactie, waarvan de gevolgen meer en meer zichtbaar worden. Na de planten verdwijnen de dieren, zoals vogels, bijen en insecten, die op hun beurt weer nodig zijn voor onze gewassen en een gezonde voedselproductie. Planten, dieren en mensen zijn onderdeel van een ecosysteem.

Teveel stikstof betekent voor jou als mens dat de productie van je voedsel in gevaar komt. Ook is het slecht voor je gezondheid. Daarnaast wordt je leefomgeving steeds eentoniger.

Bron: BIJ12

Wat kunnen we eraan doen?

Het goede nieuws is, dat we er met z’n allen ook iets aan kunnen doen! Maar iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. We moeten gezamenlijk ons gedrag veranderen. Anders gaan produceren en anders consumeren, een nieuwe richting inslaan. En maatregelen nemen die bijdragen aan een beter milieu, het herstellen en beschermen van de natuur, en een gezonde economie. We passen ons aan en zoeken nieuwe oplossingen, zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Ook de provincies zijn hier actief mee bezig. Situaties en gebieden verschillen van elkaar, en vragen steeds een eigen benadering. Daarom kiezen ze voor een gebiedsgerichte aanpak. Samen met partners in de regio zoeken ze naar mogelijkheden om ruimte te creëren voor ontwikkeling, de natuur te versterken en de leefbaarheid van gebieden te verbeteren. En wanneer het kan koppelen ze dit aan andere uitdagingen, zoals het bestrijden van verdroging, en het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar dat is nog wel een puzzel.

Daarom zoeken we samen naar de mogelijkheden om ruimte te creëren. Want alleen samen kunnen we de natuur, die we op allerlei manieren nodig hebben, in stand houden.