Applicaties en databanken natuur

BIJ12 ontwikkelt en beheert voor de 12 provincies verschillende hulpmiddelen. Bijvoorbeeld applicaties, databanken en rekentools. Op deze pagina vindt u de informatieproducten die ondersteunen bij natuursubsidies en natuurinformatie.

Voorspellingstool Waterwijzer Natuur (WWN)

Deze tool is niet in beheer bij BIJ12

De WWN is een vrij beschikbaar instrument dat de effecten van klimaatverandering, stikstofdepositie en waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden berekent. Dit instrument kan onder meer worden gebruikt voor het toetsen van de waterhuishouding aan bestaande vegetatiedoelen, of de beoordeling of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder een ander klimaat. De ontwikkeling van de tool is onder andere mogelijk gemaakt door Deltaprogramma Zoetwater/ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Planbureau voor de Leefomgeving, provincies, waterschappen, waterbedrijven en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

Ga de Waterwijzer Natuur – KWR (kwrwater.nl)Deze link opent in een nieuw tabblad
Ontdek meer informatieproducten en applicaties
BIJ12 beheert landelijke informatieproducten (ook wel applicaties genoemd) van de 12 provincies.