Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van plant- en diersoorten.

Waarom NDFF?

Ruim 200 miljoen waarnemingen van plant- en diersoorten in Nederland zijn in de NDFF opgenomen. De databank wordt bijvoorbeeld geraadpleegd bij het opstellen van plannen voor natuurbeleid en natuurbeheer, van ruimtelijke ontwikkelingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Hoe werkt het?

De natuurgegevens uit de NDFF brengen in beeld wat in een bepaald gebied bekend is over het voorkomen van planten- en diersoorten. De data laten zien hoe het ervoor staat met de soortenrijkdom in Nederland. Vrijwilligers en professionals vullen de databank voortdurend aan. Deze gegevens worden eerst gevalideerd voordat ze beschikbaar komen. Alleen goedgekeurde waarnemingen zijn zichtbaar voor gebruikers van de NDFF.

Waarnemingen zijn op verschillende manieren te raadplegen:

  • Met een abonnement heeft u altijd inzicht in de gevalideerde gegevens in de NDFF.
  • Heeft u geen abonnement? Dan is het mogelijk om een gegevenslevering aan te vragen.
  • Heeft u gegevens nodig in het kader van onderwijs, onderzoek, journalistiek of maatschappelijk doel, dan kunt u een aanvraag doen via het Serviceteam van de NDFF. In de meeste gevallen worden de data kosteloos geleverd, na het ondertekenen van de voorwaarden van de NDFF.

Meer weten? Neem contact op met het ServiceteamDeze link opent in een nieuw tabblad of ga naar www.ndff.nlDeze link opent in een nieuw tabblad.

Disclaimer en leveringsvoorwaarden

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat onderstaande disclaimer van toepassing is op het geleverde:

De NDFF is de meest complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van de aanwezigheid van algemene, beschermde en zeldzame plant- en diersoorten. Deze waarnemingen zijn na validatie opgenomen in de NDFF. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

De NDFF is een levende databank; dat wil zeggen dat de informatie dagelijks wordt aangevuld of aangepast. De NDFF is niet verplicht om de afnemer van natuurdata op de hoogte te stellen van deze wijzigingen.

Voor de interpretatie van de geleverde data is ecologische en (geo)statistische kennis nodig.

Transitie naar open en toegankelijke datavoorziening

De provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stemden als financiers in 2020 in met een transitieplan voor de NDFF. Dit plan bestaat onder andere uit de volgende stappen:

  • De NDFF-organisatie wordt ondergebracht bij BIJ12.
  • De techniek achter de databank wordt vernieuwd.
  • Een gezamenlijke zoektocht naar duurzame borging van de databank en afspraken over de samenwerking in het netwerk van partners die betrokken zijn bij de NDFF.
  • De NDFF wordt omgebouwd naar een meer open toegankelijke datavoorziening.

De eerste stap – het onderbrengen van de NDFF-organisatie bij BIJ12 – is per 1 november 2021 gezet. Hiermee wordt de al bestaande nauwe samenwerking op natuurinformatie voor en door provincies nog verder versterkt. De informatie uit de NDFF wordt meer openbaar toegankelijk om de beschermwaardigheid van onze natuur te tonen.

Digitaal magazine over het transitieplanDeze link opent in een nieuw tabblad

NDFF-testers gezocht!

Voor de NDFF willen we graag producten ontwikkelen die meer en meer aansluiten op de behoeftes van onze gebruikers. Wil je hier direct aan bijdragen? Dan willen wij jou graag toevoegen aan onze “pool van gebruikers” die wij kunnen contacteren om nieuwe features of producten te testen/voor te leggen.

Meld je aan als NDFF-tester

Naam(Vereist)
Ja, ik meld mij vrijblijvend aan als tester.(Vereist)
Privacyverklaring(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Webinar Natuurdata

In het webinar over natuurdata dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden verschillende experts wat natuurdata precies zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen.

Bekijk webinar
Meer weten over de NDFF
Op de NDFF website leest u meer