AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)

Heeft u schade aan uw landbouw-, bos of natuurperceel of aan uw gebouw of erf en is deze schade vermoedelijk ontstaan door het onttrekken van grondwater of infiltratie van water? Dan kunt u de schade verhalen op de veroorzaker. Komt u er zelf niet uit met deze partij? Klop dan aan bij uw provincie.

De provincie is volgens de Waterwet verplicht op uw verzoek onderzoek te doen naar het verband tussen de schade en de onttrekking of infiltratie. Bij dit onderzoek hoort ook een advies over de hoogte van een eventuele schadevergoeding. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de provincie.

Voor het vaststellen van de oorzaak en de schadeomvang is vaak een complex en tijdrovend onderzoek nodig. Dit vraagt om specifieke deskundigheid. Daarom hebben de gezamenlijke provincies hiervoor de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) in het leven geroepen. De ACSG is een onafhankelijke en deskundige commissie voor de Gedeputeerde Staten van de provincies. De commissie onderzoekt namens de provincies de schade en brengt hierover een onafhankelijk advies uit. Bekijk hier een interactieve infographic van de werkwijze van de ACSG.