Roek

Een roek is een vogel uit de familie van kraaiachtigen. Roeken leven in koloniën die soms meer dan duizend nesten bevatten. De nesten zijn te vinden in toppen van bomen. Het menu van roeken bestaat uit kleine ongewervelde dieren, aas, menselijk afval en zaden.

Roekenschade

Roeken kunnen ook schade veroorzaken aan gewassen, zoals mais. BIJ12 krijgt steeds vaker verzoeken voor een tegemoetkoming in deze schade. Dat deze vorm van schade toeneemt, komt omdat het sinds 2020 niet meer is toegestaan maiszaad te behandelen met het gewasbeschermingsmiddel Mesurol. Mesurol werd tot voor kort veel gebruikt als middel om vogelvraat te voorkomen.

Roeken, maar ook kraaien en kauwen kunnen in korte tijd veel schade veroorzaken aan jonge (mais)aanplanten. Ze houden erg van de zaden van deze planten en trekken de jonge plantjes uit de grond om deze zaden op te eten Doordat roeken vaak in grote groepen foerageren, kunnen ze een korte tijd veel schade veroorzaken aan nieuwe aanplant.

Preventieve maatregelen

U kunt verschillende preventieve maatregelen nemen om de schade door roeken te voorkomen of te beperken. Denk aan het plaatsen van vlaggen en linten of een knalapparaat. Ook is schade aan mais te voorkomen met teelttechnische maatregelen, zoals dieper zaaien, en zorgvuldige bodembewerking. Een beschrijving van preventieve maatregelen vindt u in de Faunaschade PreventieKit voor kraaiachtigen.

Tegemoetkoming

Ontstaat er ondanks de inzet van preventieve maatregelen alsnog schade, dan is een tegemoetkoming in de schade mogelijk. Deze moet binnen 7 dagen na constatering van de schade worden aangevraagd. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden voorwaarden. Zo moeten er voldoende preventieve maatregelen genomen zijn, waarvan tenminste één visueel middel en één akoestisch middel. Meer informatie hierover staat in de Faunaschade Preventiekit.

Daarnaast geldt voor een aantal provincies dat een ontheffing moet worden aangevraagd voor verjaging met ondersteunend afschotDeze link opent in een nieuw tabblad. Deze ontheffing moet worden aangevraagd bij de faunabeheereenheid (zie tabel hieronder). Wanneer een ontheffingDeze link opent in een nieuw tabblad wordt afgegeven, moet hier adequaat gebruikDeze link opent in een nieuw tabblad van worden gemaakt. Dit wil zeggen dat er minimaal twee keer per week een bejaagactie plaatsvindt met de intentie tot afschot. Vraagt u geen ontheffing aan en is er onvoldoende afschot, dan wordt de aanvraag voor een tegemoetkoming afgewezen.

Taxatie

Wanneer u een aanvraag voor een tegemoetkoming indient wordt deze eerst beoordeeld. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, neemt een taxateur in opdracht van BIJ12 binnen één week contact met u op. De taxateur taxeert de opbrengstderving aan de hand van het aantal beschadigde planten en de schadeoppervlakte. Het beschadigde (deel) van het perceel mag dus niet al overgezaaid zijn. Wanneer dit wel is gedaan, kan de schade niet meer vastgesteld worden door de taxateur.