Home

Nieuws

Natuur en Landschap

Het veld in voor de akkervogels

Een veldexcursie over akkervogelbeheer in Flevoland: een spanningsveld tussen voldoende voedsel bieden voor de vogels en onkruiden de baas blijven. Samen zoeken de deelnemers van de collectieven naar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer met een hogere effectiviteit.
Lees verder

Over het PAS

PAS Toezicht en industrie

Ook industriële bedrijven stoten vaak stikstof uit. Als ze dat doen bij een Natura 2000-gebied kan daarvoor en vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nodig zijn. De PAS-Campus organiseerde een bijeenkomst voor vergunningverleners en toezichthouders over wat daarbij komt kijken.
Lees verder

Bekijk al het nieuws

Agenda

Bekijk de hele agenda