Home

Pagina\'s in de spotlight

Nieuws

Actualisatie AERIUS 15 oktober 2020

Op 15 oktober a.s. is de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator gepland. Dan wijzigt de versie van 2019A in 2020 en is in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven dat de nieuwe versie gebruikt moet worden bij de toestemmingsverlening voor projecten.
Lees verder

Tussenrapportage wolf in Nederland: activiteit van mei tot juli

In deze tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in de periode 22 mei tot en met 16 juli 2020. Er zijn 38 meldingen gedaan van schade aan landbouwhuisdieren. Uit DNA-analyse bleek dat iets meer dan de helft veroorzaakt werd door wolven. Ook zijn er 347 meldingen van (sporen van) wolven gedaan bij het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging.
Lees verder

Toetsing adequaat gebruik nu wel mogelijk

Grondgebruikers die in 2020 een tegemoetkoming hebben aangevraagd voor schade aan voorjaarsgras ontvangen binnenkort hun geld. BIJ12 is deze week gestart met de toetsing op adequaat gebruik. De eerste betalingen volgen eind deze week.
Lees verder

Bekijk al het nieuws