Home

Pagina\'s in de spotlight

Nieuws

Actualisatie AERIUS 13 januari 2022

Het rekeninstrument AERIUS Calculator, dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen voor toestemmingverlening, wordt in de week van 13 januari 2022 geactualiseerd. AERIUS wordt jaarlijks door het RIVM geactualiseerd om actuele inzichten en gegevens in het rekeninstrument op te nemen.
Lees verder

Versneld inzetten op inrichting natuur en verbeteren kwaliteit

Natuur is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. In 2013 maakten Rijk en provincies daarom in het Natuurpact afspraken over hoe natuur op het land te ontwikkelen en te beheren. Elk jaar verzamelen provincies samen met het Rijk informatie over hoe het met de natuur staat in de Voortgangsrapportage Natuur, waarvan nu de 7e versie verschenen is.
Lees verder

Schapen beschermen zodat de wolf op doortocht gaat

Er zwerft een wolf door de provincie Noord-Brabant. Op dit moment houdt de wolf zich op in West-Brabant waar hij (of zij) een aanzienlijk aantal schapen pakt. De provincie Noord-Brabant roept veehouders op hun vee te beschermen, zodat de wolf op doortocht gaat naar andere gebieden.
Lees verder

Bekijk al het nieuws