Home

Pagina\'s in de spotlight

Nieuws

Informatiemodel Natuur (IMNa) versie 5.3 vastgesteld

Er is een nieuwe versie van het Informatiemodel Natuur (IMNa) vastgesteld: IMNa 5.3. De opbouw en de presentatie van het informatiemodel is verbeterd, waardoor gebruikers de informatie nu sneller en makkelijker kunnen vinden. Een aantal definitiebeschrijvingen en de structuuropzet van het IMNa is ook aangescherpt op basis van de naamgeving afspraken die hiervoor gelden.
Lees verder

Biodiversiteitsherstel krijgt meer prioriteit

Het herstel in natuurgebieden zet door en de groei van het Natuurnetwerk Nederland is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Hoewel de inspanningen zichtbaar effect hebben, gaat het nog niet goed genoeg met de algemene natuurkwaliteit om de doelen van het Natuurpact te halen. De provincies en het Rijk maken dit jaar afspraken over extra maatregelen in het Programma Natuur voor het herstel van de biodiversiteit. Dit staat in de zesde Voortgangsrapportage Natuur over het jaar 2019 die vandaag verschijnt.
Lees verder

Bekijk al het nieuws