Home

Pagina\'s in de spotlight

Nieuws

Provincies gaan alternatief voor tegemoetkomingssysteem faunaschade testen

Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft op 11 december 2019 ingestemd met het advies van Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade om een test te doen voor een nieuw tegemoetkomingssysteem voor faunaschade. Ook is het IPO-bestuur akkoord met het voorstel om toe te werken naar een meer gebiedsgerichte aanpak van faunaschade.
Lees verder

Evaluatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gestart

In landelijke gebieden leven veel kwetsbare planten- en diersoorten. Denk aan insecten, vlinders, amfibieën, maar ook weidevogels. Om gericht te werken aan de instandhouding van 68 doelsoorten is in 2016 het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Binnen het ANLb ontvangen agrarische collectieven subsidie om maatregelen te nemen om deze soorten te behouden.
Lees verder

Bekijk al het nieuws