Home

Pagina\'s in de spotlight

Nieuws

Eerst goed gesprek nodig over ganzenbeheer

Een goed gesprek over het huidige ganzenbeleid en -beheer en de kennis hierover tussen provincies, faunabeheereenheden en maatschappelijke organisaties is nodig. Alleen dan kan er een gedragen voorstel komen voor robuust ganzenbeheer in Nederland. Dit staat in het tussenadvies van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade.
Lees verder

Opnieuw muizenplaag in provincie Friesland

Boeren in Friesland hebben opnieuw last van een muizenplaag. Op basis van de Beleidsregel Wet natuurbescherming Friesland wordt geen tegemoetkoming verleend in schade veroorzaakt door aardmuizen en veldmuizen.
Lees verder

150 miljoen gevalideerde waarnemingen in de NDFF

In de NDFF, de Nationale Databank Flora en Fauna, zijn gegevens opgeslagen over de planten en dieren in Nederland. Met deze databank hebben we veel informatie over de biodiversiteit in ons land. Onlangs werd er een mijlpaal bereikt: de 150 miljoenste gevalideerde waarneming.
Lees verder

Bekijk al het nieuws