Home

Nieuws

Over het PAS

PAS-kennis onder de loep

Kennis is voor een goede uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onontbeerlijk. Welke kennis is nodig en hoe borgen we kennis over het PAS? Op 15 november 2017 kwamen wetenschappers, beleidsmedewerkers van Rijk en provincies en beheersorganisaties bij elkaar om daarover van gedachten te wisselen. Hun verschillende invalshoeken leverden een scala aan ingrediënten op voor een toekomstgerichte aanpak. Lees hier het impressieverslag van deze bijeenkomst van de PAS-Campus.
Lees verder

Over het PAS

Natuurherstel in Gelderland weer een stap verder

Veel natuurgebieden zouden wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ze zijn verdroogd, aangetast door water- en luchtverontreiniging, of ze zijn versnipperd door ander grondgebruik ertussenin. Voor de belangrijkste natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden, zijn PAS-herstelprogramma’s gemaakt. Bron: Nature Today.
Lees verder

Bekijk al het nieuws

Agenda

Bekijk de hele agenda