Natura 2000 beheerplannen

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Natura 2000-gebieden in Nederland

Nederland heeft 168 Natura 2000-gebiedenDeze link opent in een nieuw tabblad. De meeste Natura 2000-gebieden liggen binnen het Natuurnetwerk NederlandDeze link opent in een nieuw tabblad. Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De Natura 2000-gebieden zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- of Habitatrichtlijn gebieden zijn geselecteerd op basis van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.

Beheerplannen Natura 2000

Het aanwijzen van een Nederlands natuurgebied als Natura 2000-gebied gebeurt met een aanwijzingsbesluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ). In het aanwijzingsbesluit staat welke doelen Nederland nastreeft voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld welke planten en dieren bescherming verdienen. Vervolgens komt er in nauw overleg met betrokken partijen een beheerplan, waarin onder meer staat welke maatregelen nodig zijn om de doelen te behalen.

U kunt de aanwijzingsbesluiten, kaarten, beheerplannen én achtergronddocumenten van de Natura 2000-gebieden digitaal inzien en downloaden.

Groningen

Fryslân

Drenthe

Flevoland

Overijssel

Bekijk de gedetailleerde informatie via Natura2000.nl:

Aamsveen (55)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (47)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Bergvennen & Brecklenkampse Veld (46)
Boetelerveld (41)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Boetelerveld verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.  Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Borkeld (44)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan De Borkeld verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.  Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Buurserzand & Haaksbergerveen (53)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Buurserzand & Haaksbergerveen verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.  Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Dinkelland (49)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Dinkelland verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.  Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Engbertsdijksvenen (40)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Engbertsdijkvenen verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.  Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Ketelmeer & Vossemeer (75)

Deze link opent in een nieuw tabblad

Het Natura 2000 beheerplan bestaat uit een Algemeen deel voor het hele IJsselmeergebied gevolgd door zes gebiedsdelen, één voor elk van de Natura 2000 gebieden.

Landgoederen Oldenzaal (50)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Landgoed Oldenzaal verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.  Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Lemselermaten (48)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Lemselermaten verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.  Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Lonnekermeer (51)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Lonnekemeer verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.  Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Olde Maten Veerslootslanden (37)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Olde Maten en Veerslootslanden verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Rijntakken (38)
Sallandse Heuvelrug (42)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Sallandse Heuvelrug verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Springendal Dal van de Mosbeek (45)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Springendal & Dal van de Mosbeek verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.  Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (36)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Vecht- en Beneden-Reggegebied (39)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Veluwerandmeren (76)
Weerribben (34)

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Wieden- en Weerribben verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben op 5 april ingestemd met verlengen van de beheerplanperiode voor het deel van het beheerplan waarvoor zij bevoegd gezag zijn.

De Wieden (35)

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Wieden- en Weerribben verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben op 5 april ingestemd met verlengen van de beheerplanperiode voor het deel van het beheerplan waarvoor zij bevoegd gezag zijn.

Wierdense Veld (43)
Witte Veen (54)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben op 29 maart 2022 de beheerplanperiode voor het beheerplan Witte Veen verlengd voor een periode van zes jaar of – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Zwarte Meer (74)

Gelderland


Arkemheen (56)
Bekendelle (63)
Binnenveld (65)
De Bruuk (69)
Korenburgerveen (61)
Landgoederen Brummen (58)
Lingegebied Diefdijk-Zuid (70)
Loevestein, Pompveld Kornsche Boezem (71)
Rijntakken (38)
Sint Jansberg (142)
Stelkampsveld (60)
Veluwe (57)
Veluwerandmeren (76)
Willinks Weust (62)
Wooldse Veen (64)

Utrecht

Binnenveld (65)

Botshol (83)

Eemmeer Gooimeer Zuidoever (77)

Kolland Overlangbroek (81)

Lingegebied Diefdijk-Zuid (70)

Nieuwkoopse Plassen De Haeck (103)

Oostelijke Vechtplassen (95)

Rijntakken (38)

Uiterwaarden Lek (82)

Zouweboezem (105)

Lees meer op provincie-utrecht.nl

Noord-Holland

Zuid-Holland

Bekijk de gedetailleerde informatie via Natura2000.nl:

Zeeland

Bekijk de gedetailleerde informatie via Natura2000.nl:

Noord-Brabant

Bekijk de gedetailleerde informatie via Natura2000.nl:

Bekijk de Natura 2000-gebieden via brabant.nlDeze link opent in een nieuw tabblad

Limburg

Download de Natura 2000 beheerplannen via limburg.nlDeze link opent in een nieuw tabblad

Bekijk de gedetailleerde informatie via Natura2000.nl:

 

Gebieden EEZ (Nederlandse Noordzee)

Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR)

De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) zijn door de Europese Unie opgesteld om de biologische biodiversiteit in Europa in stand te houden.

Lees hier meer over de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR)