Inhoud regeling Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Ruimte, economie en natuur zijn kerntaken van de provincies. Onder deze taken vallen de inrichting van het landelijk gebied, het regionale beleid voor natuur en landschap, de bereikbaarheid van de regio en het regionaal economisch beleid. De provincies stemmen hun beleid voor al deze taken af met de uitvoering ruimtelijke ordening-, water- en milieubeleid.