Schade voorkomen met PreventieKits

U bent als agrariër of grondgebruiker zelf verantwoordelijk voor het voorkomen of beperken van faunaschade. Om voor een tegemoetkoming in faunaschade in aanmerking te komen, is het nemen van niet-dodelijke preventieve maatregelen daarom in de meeste gevallen vereist. In de Faunaschade PreventieKit voor verschillende diersoorten leest u hier meer over. Soms is het toegestaan of wordt het zelfs vereist om dieren te doden. Hierover leest u meer onder ‘Schade bestrijden’.

Voor de belangrijkste schadeveroorzakende diersoorten heeft BIJ12 een Faunaschade PreventieKit (FPK) opgesteld. Hierin staat welke niet-dodelijke maatregelen u kunt nemen om effectief faunaschade te voorkomen. Let op: Ga altijd na of het gebruik van deze middelen in uw situatie is toegestaan, er kan een ontheffingsplicht gelden. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw provincie.

Deze FaunaschadePreventieKits (FPK’s) gelden vanaf 1 november 2024. De huidige FaunaschadePreventieKits (FPK’s) , geldig tot en met 31 oktober 2024, blijven beschikbaar.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het nemen van preventieve maatregelen? Neem dan contact met BIJ12 via 085 – 486 22 22 of info@mijnfaunazakenbij12.nl.